Mediation

Wat is en welke mediation

MEDIATION

Je wilt een oplossing voor het conflict. Je wilt geen strijd meer of je bent de strijd moe. Anderen dan zijn ook de dupe van de strijd. Denk hierbij aan kinderen of vrienden en familie. Je staat open voor mediation. Met YERE als mediator, ga je met elkaar in gesprek om tot oplossingen te komen. Er is aandacht voor emoties. YERE let erop dat deze emoties niet de communicatie in de weg staan.

Als er kinderen betrokken zijn zal door YERE tijdens de mediation ook aandacht worden besteed aan hun belangen mocht dat nodig zijn. YERE richt zich ook op het tot stand brengen van de relatie in plaats van op het herstel. Het kan dan gaan om omgang, echtscheiding zaken, ouderschapsplan of financiële zaken.

Mediation heeft weinig kans van slagen als de strijd zo is geëscaleerd dat jullie niet meer met elkaar praten. Denk dan aan individuele coaching door Yere.

(V)ECHTSCHEIDING & OUDERSCHAPSPLAN

Bij scheiding is het indien er kinderen zijn verplicht een ouderschapsplan te maken. In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over de opvoeding van de kinderen. Denk hierbij aan de hoofdverblijfplaats van het kind, omgang met de andere ouder en welke ouder wat doet. Als ouder moet men niet vergeten dat het kind centraal staat deze gaat immers niet scheiden.

Komen jullie er samen niet uit dan kan men kiezen om advocaten in te zetten en zaken voor de rechter voor te leggen. Naast oplopende kosten en dat procederen lang kan duren naast, is het maar de vraag of je tevreden bent met de uitkomst. Soms is er op dat moment geen andere weg mogelijk. De kans is groot dat niet alles is opgelost en jullie elkaar blijven tegenkomen. Zeker als jullie door de kinderen verbonden zijn.

Wil je toch een andere weg in willen slaan. YERE kan jullie als mediator ondersteunen. YERE gaat samen met jullie op zoek naar oplossingen waar jullie beide zoveel mogelijk in kunnen vinden. YERE richt zich ook op het tot stand brengen van de relatie in plaats van op het herstel. Het kan dan gaan om tijdelijke of vaste afspraken. Zoals doorbetaling van belangrijke kosten, huisvesting, omgang met de kinderen, ouderschapsplan of financiële zaken.

Als er kinderen in het spel zijn is het belangrijk om vechtscheiding zoveel mogelijk te voorkomen. Vechtscheidingen zorgen voor een verhoogd risico op emotionele schade bij het kind. YERE zal ouders wijzen op de negatieve gevolgen voor de kinderen als de strijd voortduurt.

STRAAT&CO

Jullie waren vrienden, buren en het lukt jullie niet meer om met elkaar te praten doordat er in het verleden zaken hebben voorgevallen. Als jullie open staan voor mediation kan YERE jullie ondersteunen om de band te normaliseren en er samen zo goed mogelijk uit te komen.

 

FAMILIE

In de beste families kunnen conflicten voorkomen. Deze kunnen sluimerend zijn maar kunnen plots op de voorgrond staan. Dit kan voor spanning en ruzie zorgen. En is praten met elkaar lastig. Ik denk hierbij aan het afwikkelen van de nalatenschap, financiële onenigheid, schulden, partnerkeuze en ga zo maar door. Jullie willen er uitkomen. Denk dan aan mediation van YERE.

WERKWIJZE EN KOSTEN

Het eerste contact gesprek is vrijblijvend en gratis. In dit gesprek kunnen we een inschatting maken of mediation of begeleiding haalbaar is. 

Een traject varieert van 3 tot 6  bijeenkomsten van 2 uur. Het traject bestaat uit het verkennen van de afzonderlijke verhalen, de individuele en gemeenschappelijke belangen. Vanuit dit punt kan er gedacht worden oplossingen en afspraken. Het is wel nodig dat partijen bereid zijn om tot oplossingen te komen om het traject kans van slagen te geven.